Thông tin liên hệ
VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ
Địa chỉ: Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: hspivietnam@hspi.org.vn
Điện thoại: 84-024-38234167 | Fax: 84-024-38232448.
Website: https://hspi.org.vn